Superem el curs 2010-11 amb bona nota!

Les valoracions recollides aquest primer curs d’existència de “Filmoteca per a les escoles” han estat molt positives: un 43% de les 23 escoles que van respondre l’enquesta ha valorat l’activitat escollida amb la puntuació màxima, mentre que un 48% han posat un notable a l’activitat.

I no tan sols això: la fantàstica resposta pel que fa a l’assistència ens va agafar per sorpresa: gairebé 2000 alumnes de 35 escoles de tot Catalunya van obligar, en alguns casos, a haver de doblar sessions per poder satisfer la demanda generada.

Us agraïm la confiança, tenim en compte els vostres suggeriments i esperem plantejar-vos un programa igual o més engrescador el proper curs!